โครงการพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรสระบุรี

วันนี้(28 มี.ค.61) สระบุรีพัฒนาเมืองมาหารือกับเบทาโกรเรื่องแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรในสระบุรี พร้อมกับสหกรณ์ครัวสุขภาพ และYEC จังหวัดสระบุรี

Featured Posts
Recent Posts