โครงการพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรสระบุรี

วันนี้(28 มี.ค.61) สระบุรีพัฒนาเมืองมาหารือกับเบทาโกรเรื่องแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรในสระบุรี พร้อมกับสหกรณ์ครัวสุขภาพ และYEC จังหวัดสระบุรี

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางรางและทางถนน

เมื่อวันนี้(27 มี.ค.61) หอการค้าสระบุรี สระบุรีพัฒนาเมือง ได้เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคม ท่านธีระพงษ์ รอดประเสริฐ พร้อมตัวแทนจาก สนข. และตัวแทนจากการรถไฟ เพื่อขอเสนอให้สระบุรีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางรางและทางถนน

Business Opportunities in Smart City จัดโดย NIA -TESA

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 คุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็นตัวแทนสระบุรีพัฒนาเมืองร่วมเสวนาในงาน Business Opportunities in Smart City จัดโดย NIA -TESA

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by SARABURI CITY development Co.,LTD