May 15, 2018

การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยและขับเคลื่อนเชิงพื้นที่บนบริบทเมือง ครั้งที่ 1

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม  2561

- บริษัทพัฒนาเมืองต่างๆ มาประชุมร่วมกันเพื่อสรุปลักษณะความต้องการข้อมูลของระบบข้อมูลเมืองเพื่อสาธารณะและร่างข้อเสนอโครงการ ลงนามใน MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเมือง...

May 7, 2018


เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 2561 บริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองและเครือข่ายพัฒนาเมือง ได้เข้าร่วมประชุม “การประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองและชุมชนท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

April 25, 2018


วันนี้(25 เมษายน 2561) คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์และคุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง ตัวแทนสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และเครือข่ายพัฒนาเมือง(CD) เพื่อร่วมวางแนวทางเดินงานพัฒนาเมือง(CD) ให้มีความก้าวหน้า 
.
โดยการประชุม workshop 14...

April 21, 2018


เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 61 นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ตัวแทนสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษานิด้า(NIDA) และลงพื้นที่แก่งคอยพัฒนาเมือง ส่งเสริมบริบทเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเขตเมืองเก่า
.
ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของแนวคิดการพัฒนาเมืองสระบุรี แผนการทำงาน(ระยะสั้น...

March 28, 2018


วันนี้(28 มี.ค.61) สระบุรีพัฒนาเมืองมาหารือกับเบทาโกรเรื่องแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรในสระบุรี พร้อมกับสหกรณ์ครัวสุขภาพ และYEC จังหวัดสระบุรี

March 27, 2018


เมื่อวันนี้(27 มี.ค.61) หอการค้าสระบุรี สระบุรีพัฒนาเมือง ได้เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคม ท่านธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

พร้อมตัวแทนจาก สนข. และตัวแทนจากการรถไฟ เพื่อขอเสนอให้สระบุรีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางรางและทางถนน

March 22, 2018


 

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 คุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็นตัวแทนสระบุรีพัฒนาเมืองร่วมเสวนาในงาน Business Opportunities in Smart City จัดโดย NIA -TESA

February 13, 2018

บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด 
(Saraburi City Development : SBCD)

 

ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน ภายใต้แนวคิด "วิสาหกิจเพื่อสังคม"

เพื่อวางแผนพัฒนาเมืองสระบุรีตามแนวคิด การเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ...

February 12, 2018

วันนี้(พฤ.8 ก.พ.61)เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.วรัญชัย วิริยะวงศ์ กรรม การสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและรองประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่แด่ พลตรีอัศวิน บุญธรรม...

Please reload

Featured Posts

การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยและขับเคลื่อนเชิงพื้นที่บนบริบทเมือง ครั้งที่ 1

May 15, 2018

1/2
Please reload

Recent Posts