การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยและขับเคลื่อนเชิงพื้นที่บนบริบทเมือง ครั้งที่ 1

May 15, 2018

การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยและขับเคลื่อนเชิงพื้นที่บนบริบทเมือง ครั้งที่ 1

วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม  2561

 

- บริษัทพัฒนาเมืองต่างๆ มาประชุมร่วมกันเพื่อสรุปลักษณะความต้องการข้อมูลของระบบข้อมูลเมืองเพื่อสาธารณะและร่างข้อเสนอโครงการ ลงนามใน MOU เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเมืองเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลเมืองเพื่อสาธารณะ (Open Urban Big Data Platform)

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยและขับเคลื่อนเชิงพื้นที่บนบริบทเมือง ครั้งที่ 1

May 15, 2018

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by SARABURI CITY development Co.,LTD