ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางรางและทางถนน

เมื่อวันนี้(27 มี.ค.61) หอการค้าสระบุรี สระบุรีพัฒนาเมือง ได้เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีคมนาคม ท่านธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

พร้อมตัวแทนจาก สนข. และตัวแทนจากการรถไฟ เพื่อขอเสนอให้สระบุรีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางรางและทางถนน

Featured Posts
Recent Posts