April 25, 2018


วันนี้(25 เมษายน 2561) คุณนพดล ธรรมวิวัฒน์และคุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง ตัวแทนสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และเครือข่ายพัฒนาเมือง(CD) เพื่อร่วมวางแนวทางเดินงานพัฒนาเมือง(CD) ให้มีความก้าวหน้า 
.
โดยการประชุม workshop 14...

April 21, 2018


เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 61 นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ตัวแทนสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษานิด้า(NIDA) และลงพื้นที่แก่งคอยพัฒนาเมือง ส่งเสริมบริบทเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเขตเมืองเก่า
.
ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของแนวคิดการพัฒนาเมืองสระบุรี แผนการทำงาน(ระยะสั้น...

Please reload

Featured Posts

การสัมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยและขับเคลื่อนเชิงพื้นที่บนบริบทเมือง ครั้งที่ 1

May 15, 2018

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by SARABURI CITY development Co.,LTD